Discover the Azores

Ontdek de schoonheid van de onderwaterwereld op de Azoren met National Geographic! Uniek, geïsoleerd en kwetsbaar, een magneet voor leven. Een team van wetenschappers uit verschillende landen bundelt de krachten voor een ongekende expeditie om de natuurlijke rijkdom van de Azoren te verkennen en te documenteren. Het uiteindelijke doel van deze expedities is om de biodiversiteit in dit gebied volledig te evalueren, zodat ze vervolgens instandhoudingsmaatregelen en maatregelen voor een duurzaam beheer kunnen aanbevelen.

Fijne zondag!