Portugese Hondenrassen

De Duitse Herder kennen we allemaal. Maar wist je dat Portugal ook een aantal ‘eigen’ hondenrassen heeft? De bekendste van allemaal is waarschijnlijk de Portugese waterhond. Dit natuurlijk omdat oud-president Obama er eentje heeft. Maar er zijn er dus nog meer, geheel eigen voor Portugal. Ik heb de belangrijkste (van het vasteland) op een rijtje gezet. Nou is onze hond ook niet bepaald een kleintje met zijn +/- 45 kilo, maar er zitten een paar flinke jongens tussen!

Cão de água

De Portugese waterhond. Sommigen zeggen dat de oorsprong van de cão de água ligt in Rusland, waar dit ras werd gebruikt om kuddes vee te hoeden. Het zou later ook gebruikt zijn door de Barbaren om schapen te hoeden in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. De invasie van het Iberisch schiereiland door de Moren bracht het ras naar Portugal en Spanje. Andere geleerden zeggen dat het ras al voor Christus bestond in de Algarve, toen deze honden als heilig werden beschouwd. Toen de mensen uit de Algarve voedsel begonnen te zoeken in de zee, werden deze honden gebruikt om hen te helpen bij deze taak. Ongeacht de daadwerkelijke oorsprong wordt het ras nu beschouwd als louter Portugees.

Cão de Agua

Rafeiro do Alentejo

Ook wel Portugese Mastiff genoemd. Een groot hondenras ontstaan in Portugal. Deze hond is van het type veehoeder en de naam verwijst (logischerwijs) naar het gebied van herkomst, de Alentejo. Hoewel het woord rafeiro bastaard betekent in het Portugees, is de Rafeiro do Alentejo een erkend ras. Ze zijn extreem territoriaal en beschermen de schapen, huis/land en hun families. Ze zijn van het zeer oude molosser-type (doggen) dat mee migreerde uit Centraal-Azië. Wanneer de honden precies zijn aangekomen op het Iberisch schiereiland is niet bekend; misschien zijn ze ergens in de prehistorie met nomaden meegekomen, of zijn ze door de Romeinen meegebracht toen die duizenden jaren geleden het gebied bestuurden. Er wordt vaak aangenomen dat het ras verwant is aan de Tibetaanse Mastiff, maar daar bestaat eigenlijk geen bewijs van.

Portugese Hondenrassen

Cão da Serra da Estrela

De Serra da Estrela berghond. Het is een van de oudste rassen in Portugal. De vroegste van de voorouders waren kudde bewakende honden in dit gebergte. Omdat er geen geschreven aantekeningen zijn, is het niet zeker of de voorouders die aan dit ras hebben bijgedragen door de Romeinen werden meegebracht toen zij het Iberisch schiereiland koloniseerden, of later door de binnenvallende Visigoten. Her ras ontwikkelde zich over een periode van honderden jaren. Herders zouden ervoor hebben gekozen de honden te fokken die de specifieke kenmerken hadden die nodig waren om te overleven in hun bergomgeving en hun werk optimaal te kunnen doen. Er is nergens bewijs te vinden van een Cão da Serra da Estrela buiten Portugal vóór 1972. (De hond op de foto is een 6 maand oude pup).

Portugese Hondenrassen

Cão de Castro Laboreiro

Ook deze hond valt in de categorie dogachtigen. Zijn naam komt van het dorp Castro Laboreiro, in het noorden van Portugal. Het ras werd hier altijd gefokt. Zelfs vandaag de dag is deze hond in dit dorp nog talrijk aanwezig. Ooit was dit bergachtige, rotsachtige gebied behoorlijk afgelegen. Ook dit moderne ras stamt af van een zeer oud molosser-type, dat met veeboeren in de bergen werkte en ze verdedigde tegen wolven en andere grote roofdieren. De exacte oorsprong van de Cão de Castro Laboreiro is niet bekend, maar er gaan natuurlijk vele verhalen over rond. Het moderne ras van vandaag is over het algemene van het type waakhond voor de veestapel, die met de nomaden op het Iberisch schiereiland arriveerde. Over het algemeen wordt er getheoretiseerd dat de oorsprong lag in Mesopotamië, waar schapen en geiten werden gedomesticeerd. Moderne genetische studies hebben aangetoond dat het moderne ras uniek is in vergelijking met andere soortgelijke rassen in Portugal.

Cão de Castro Laboreiro

Perdigueiro Português

Dit is een hondenras ontwikkeld als jachthond. Hij wordt voornamelijk gebruikt bij de patrijsjacht. Het ras is ontstaan uit oude Iberische jachthonden, waarvan de aanwezigheid in Portugal terug te voeren is tot het begin van de twaalfde eeuw. Aanvankelijk werd de hond gefokt in de koninklijke kennels en later werd het een zeer populaire jachthond voor de lagere klassen van de samenleving. In de achttiende eeuw vestigden veel Engelse gezinnen zich in de Porto regio voor de wijnproductie en daar leerden ze dit Portugese jachtras kennen. Later werd dit naar Engeland gebracht, waar ze een rol speelden in de oorsprong van de Engelse pointer.

Perdigueiro Português

Cão de Gado Transmontano

De Transmontano Mastiff is een zeldzaam (molosser) gigantisch hondenras, afkomstig uit en grotendeels beperkt tot de regio Trás-os-Montes en Alto Douro. Hun primaire functie is de bescherming van kuddes en hun succes hangt dan ook nauw samen met het welzijn van de kudde en de aanwezigheid van wolven. Hoewel het een regionaal ras is, heeft hun wolvenverdedigingscapaciteit geleid tot beperkte experimentele invoer elders. De oorsprong van deze berghond verbindt de geschiedenis van alle Iberische mastiffs en de evolutie ervan en is gekoppeld aan de transhumance-route op het Iberisch schiereiland. Het ras is in de loop der tijd geëvolueerd met verbeterde genetica door selectief fokken. Vanaf 1995 is het ras exclusief voor Portugal, zonder bekende export naar andere landen, en word het zelden gezien buiten het noordelijke Iberische schiereiland.

Cão de Gado Transmontano

Cão da Serra de Aires

Ook wel de Portugese herder genoemd. De oorspronkelijke naam verwijst naar de Serra de Aires, een berg in de buurt van Monforte in de Alentejo. Voorouders van dit ras werden traditioneel gebruikt voor het hoeden van koeien, schapen, geiten, paarden en zelfs varkens. Hoewel er speculatie is over de afstamming van het ras, net zoals bij andere rassen die afkomstig zijn van ongedocumenteerde werkhond oorsprong, zijn gegevens zeldzaam, of bestaan niet. De hond is te herkennen als een van de ouderwetse soorten Europese herdershonden, waarvan wordt aangenomen dat ze nauw verwant zijn met de Pyrenese en Catalaanse herdershonden. Het landschap van de Serra de Aires is kaal en hard en er is geconstateerd dat het ras zich moeilijk zou hebben aangepast aan het klimaat daar. Dat het een recent ras is, werd bewezen door een DNA-studie in Portugal met de focus op regionale rassen.

Cão da Serra de Aires

Podengo Português

Dit is een oude jachthond. De Podengo kan worden onderverdeeld in drie groottecategorieën die niet zijn gekruist: klein (Pequeno), medium (Médio) en groot (Grande). Verder kunnen ze kort- of langharig zijn. De glad gecoate variant is de meest traditionele, daterend uit de 5e eeuw. Terwijl de langharige variant het resultaat is van een combinatie van verschillende andere rassen in uit de 20e eeuw. Dit ras vergezelde Portugese ontdekkingsreizigers op hun schepen nadat de Portugezen de herovering van hun land op de Moren in de 13e eeuw hadden voltooid.

Podengo Portugues

Hier niet genoemd, maar verder zijn er nog de Barbado da Terceira en de Cão de Fila de São Miguel op de Azoren. En de Barrocal Algarvio uit de Algarve.